Niepoprawna pisownia

w obec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wobec

Poprawna pisownia