Poprawna pisownia

w miarę

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

w miare

Poprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wmiare

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wmiarę

Niepoprawna pisownia