Niepoprawna pisownia

bierzący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bieżący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bieżoncy

Niepoprawna pisownia