Poprawna pisownia

w góry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wgury

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgóry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w gury

Niepoprawna pisownia