Niepoprawna pisownia

v-ce minister

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wiceminister

Poprawna pisownia