Poprawna pisownia

niemało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mało

Niepoprawna pisownia