Poprawna pisownia

uziemione

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uziemnione

Niepoprawna pisownia