Poprawna pisownia

uziemieni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

u ziemieni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uziemjeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uziemnieni

Niepoprawna pisownia