Niepoprawna pisownia

przerzócać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przerzucać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszerzucać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przeżucać

Niepoprawna pisownia