Poprawna pisownia

uzależnieniu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uzalerznieniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uzalesznieniu

Niepoprawna pisownia