Niepoprawna pisownia

standart

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

standard

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo standard należy zawsze zapisywać z literą -d na końcu. Pochodzi ono z języka angielskiego i w języku polskim występuje w niezmienionej formie, dlatego zapisuje się je w taki sposób. Niepoprawna pisownia wynika z tego, że litera d w wygłosie jest artykułowana jako t.
Wyraz standard oznacza określony kanon i wspólnie ustalone kryterium, dotyczące na przykład zachowania. Jest to także określony normami poziom towarów i usług, wykonywanych przez daną firmę lub znanych globalnie. Nazywa się tak również temat występujący w muzyce popularnej. Synonimy tego słowa to norma, wzorzec i prawidło.

Przykłady poprawnej pisowni

Radio może wyznaczać muzyczne standardy.
Dzieci muszą być uczone w szkole standardów zachowania w społeczeństwie.
Standardy unijne wymagają zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.


Niepoprawna pisownia

stantard

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stantart

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stamdard

Niepoprawna pisownia