Poprawna pisownia

ustępuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ustempuje

Niepoprawna pisownia