Poprawna pisownia

niesterylny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sterylny

Niepoprawna pisownia