Poprawna pisownia

skonsumujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skonsómujesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skonsumójesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkonsumujesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z konsumujesz

Niepoprawna pisownia