Niepoprawna pisownia

mjesza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

miesza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mięsza

Niepoprawna pisownia