Poprawna pisownia

niepewnością

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pewnościom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepewnościom

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako celownik liczby mnogiej słowa niepewność, forma używana bardzo sporadycznie.

Niepoprawna pisownia

nie pewnością

Niepoprawna pisownia