Niepoprawna pisownia

umożyły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umorzyły

Poprawna pisownia