Niepoprawna pisownia

do prosić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doprosić

Poprawna pisownia