W mowie potocznej obie przedstawione formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie. Inaczej jest jednak w komunikacji formalnej – tutaj rekomendujemy używanie wyłącznie formy „do Tarnobrzega”, ponieważ pisownia „do Tarnobrzegu” może być uznana z niepoprawną.

Poprawna pisownia

do Tarnobrzegu

Poprawna pisownia, forma dopuszczalna w mowie potocznej.


Poprawna pisownia

do Tarnobrzega

Poprawna pisownia, rekomendowana, wzorcowa forma, którą wskazuje zarówno Słownik nazw geograficznych, jak i Słownik nazw miejscowości i mieszkańców.