Niepoprawna pisownia

ujści

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uiści

Poprawna pisownia