Poprawna pisownia

zatrułaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zatrółaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za trułaś

Niepoprawna pisownia