Niepoprawna pisownia

udeżający

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uderzający

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uderzajoncy

Niepoprawna pisownia