Chcąc poprawnie zapisać wyrażenie udałoby się musimy skorzystać z pisowni rozłącznej, inne formy zapisu niż przedstawiona są niepoprawne.

Niepoprawna pisownia

udałobysię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

udałoby się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

udało by się

Niepoprawna pisownia