Niepoprawna pisownia

uchoćca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uchodźca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uhodźca

Niepoprawna pisownia