Niepoprawna pisownia

nie karanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekaranie

Poprawna pisownia