Niepoprawna pisownia

ubózdwo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ubóstwo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ubustwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ubóztwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ubuztwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ubósdwo

Niepoprawna pisownia