Niepoprawna pisownia

tynkaża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tynkarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tynkasza

Niepoprawna pisownia