Poprawna pisownia

nieprzejezdna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przejezdna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa przejezdna.