Niepoprawna pisownia

bonki

Niepoprawna pisownia, wyjątki: mieszkanka Bonn, polskie nazwisko „Bonk”.


Poprawna pisownia

bąki

Poprawna pisownia