Poprawna pisownia

opędzluje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opendzluje

Niepoprawna pisownia