Poprawna pisownia

chamidło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hamidło

Niepoprawna pisownia