Poprawna pisownia

trzydziesty pierwszy sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o trzydziestym dniu sierpnia, nie zaś o trzydziestym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

trzydziestypierwszy sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzydziestypierwszy sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszydziesty pierwszy sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżydziesty pierwszy sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czydziesty pierwszy sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czydziesty pierwszy sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzydziesty pierwszy sierpień

Niepoprawna pisownia