Niepoprawna pisownia

trzy miesięczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzymiesięczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzy-miesięczne

Niepoprawna pisownia