Niepoprawna pisownia

trzeziwi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzeźwi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trześwi

Niepoprawna pisownia