Poprawna pisownia

tępe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tempe

Niepoprawna pisownia