Niepoprawna pisownia

trzecio planowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzecioplanowe

Poprawna pisownia, znaczenie: znajdujące się na dalszym planie, dalsze, mniej ważne, odgrywające mało istotną rolę w utworze, o mniejszym znaczeniu.


Niepoprawna pisownia

trzecio-planowe

Niepoprawna pisownia