Poprawna pisownia

sióstr

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

siostr

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siustr

Niepoprawna pisownia