Niepoprawna pisownia

trujce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trójce

Poprawna pisownia