Niepoprawna pisownia

tranzgresja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

transgresja

Poprawna pisownia, znaczenie: wykraczanie poza standardy, granice, w szczególności granice norm moralnych; silniejszy rozwój pewnej cechy u potomstwa niż rodziców; zajmowanie nowych obszarów przez morza, lodowce, pustynie na skutek ruchów tektonicznych lub zmian klimatycznych.