Poprawna pisownia

transakcji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tranzakcji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tranzakci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

transakci

Niepoprawna pisownia