Poprawna pisownia

towarzyszyła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

toważyszyła

Niepoprawna pisownia