Poprawna pisownia

przeżyłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prze żyłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerzyłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeżyłaś

Niepoprawna pisownia