Niepoprawna pisownia

tłumani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tumani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tómani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tłómani

Niepoprawna pisownia