Poprawna pisownia

komplecie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kąplecie

Niepoprawna pisownia