Poprawna pisownia

ponadludzko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ponad-ludzko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ponad ludzko

Niepoprawna pisownia