Poprawna pisownia

rozważą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rozważom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozwarzą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozwarzom

Niepoprawna pisownia