Niepoprawna pisownia

ustompić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ustąpić

Poprawna pisownia