Poprawna pisownia

terapeuta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

terapełta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

terapełuta

Niepoprawna pisownia