Niepoprawna pisownia

brakowało by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brakowałoby

Poprawna pisownia