Poprawna pisownia

niezepsucie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zepsucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zepsócie

Niepoprawna pisownia